Logo vsluGrenzhof Logo

  • Banner Corona 2

Kindergarten

Kindergarten Grenzhof I
Luzernerstrasse 11
6014 Luzern
041 259 20 36

Kindergarten Grenzhof II
Luzernerstrasse 42
6014 Luzern
041 541 64 29

Schulhaus Grenzhof mobile

Logo vslu mobile transparent